ที่อยู่ วัดแม่ย่อย

วัดแม่ย่อย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 50210