ที่อยู่ วัดแม่คาว

วัดแม่คาว ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่ 50210