ที่อยู่ วัดแจงร้อน

วัดแจงร้อน แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

จังหวัดกรุงเทพ 10140