ที่อยู่ วัดแก้วไพฑูรย์

วัดแก้วไพฑูรย์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ