ที่อยู่ วัดแก้วแจ่มฟ้า

วัดแก้วแจ่มฟ้า แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก

จังหวัดกรุงเทพ