ที่อยู่ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

วัดแก้วฟ้าจุฬามณี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ