ที่อยู่ วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม แขวงประเวศ เขตประเวศ

จังหวัดกรุงเทพ 10250