ที่อยู่ วัดเอี่ยมวรนุช

วัดเอี่ยมวรนุช แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ 10200