ที่อยู่ วัดเสมียนนารี

วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จังหวัดกรุงเทพ