ที่อยู่ วัดเสนานนท์

วัดเสนานนท์ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา

จังหวัดกรุงเทพ