ที่อยู่ วัดเศวตฉัตร

วัดเศวตฉัตร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน

จังหวัดกรุงเทพ