ที่อยู่ วัดเวฬุวนาราม

วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง

จังหวัดกรุงเทพ