ที่อยู่ วัดเวฬุราชิณ

วัดเวฬุราชิณ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ