ที่อยู่ วัดเวตวันธรรมาวาส

วัดเวตวันธรรมาวาส แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

จังหวัดกรุงเทพ 10800