ที่อยู่ วัดเลียบราษฎร์บำรุง

วัดเลียบราษฎร์บำรุง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

จังหวัดกรุงเทพ