ที่อยู่ วัดเรไร

วัดเรไร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ 10170