ที่อยู่ วัดเรืองยศสุทธาราม

วัดเรืองยศสุทธาราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

จังหวัดกรุงเทพ 10120