ที่อยู่ วัดเมืองสาตรหลวง

วัดเมืองสาตรหลวง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000