ที่อยู่ วัดเมืองสาตรน้อย

วัดเมืองสาตรน้อย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000