ที่อยู่ วัดเมืองลัง

วัดเมืองลัง ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300