ที่อยู่ วัดเมืองมาง

วัดเมืองมาง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100