ที่อยู่ วัดเมืองกาย

วัดเมืองกาย ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000