ที่อยู่ วัดเมธัง

วัดเมธัง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200