ที่อยู่ วัดเพลง

วัดเพลง แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ 10170