ที่อยู่ วัดเพลง

วัดเพลง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ 10700