ที่อยู่ วัดเพลงวิปัสสนา

วัดเพลงวิปัสสนา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700