ที่อยู่ วัดเปาโรหิตย์

วัดเปาโรหิตย์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ 10700