ที่อยู่ วัดเทวสุนทร

วัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จังหวัดกรุงเทพ