ที่อยู่ วัดเทพากร

วัดเทพากร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ 10700