ที่อยู่ วัดเทพลีลา

วัดเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัดกรุงเทพ