ที่อยู่ วัดเทพนิมิตต์

วัดเทพนิมิตต์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

จังหวัดกรุงเทพ 10210