ที่อยู่ วัดเทพนารี

วัดเทพนารี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ 10700