ที่อยู่ วัดเทพธิดาราม

วัดเทพธิดาราม แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ