ที่อยู่ วัดเชียงยืน

วัดเชียงยืน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200