ที่อยู่ วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200