ที่อยู่ วัดเชิงเลน

วัดเชิงเลน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700