ที่อยู่ วัดเชตุพน

วัดเชตุพน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000