ที่อยู่ วัดเชตวัน

วัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300