ที่อยู่ วัดเจ้าอาม

วัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700