ที่อยู่ วัดเจ้ามูล

วัดเจ้ามูล แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ 10600