ที่อยู่ วัดเจียระดับ

วัดเจียระดับ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530