ที่อยู่ วัดเจริญธรรมาราม

วัดเจริญธรรมาราม แขวงสายไหม เขตสายไหม

จังหวัดกรุงเทพ 10220