ที่อยู่ วัดเครือวัลย์

วัดเครือวัลย์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ