ที่อยู่ วัดเกียรติประดิษฐ์

วัดเกียรติประดิษฐ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

จังหวัดกรุงเทพ 10140