ที่อยู่ วัดเกาะ

วัดเกาะ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ 10170