ที่อยู่ วัดเกาะสุวรรณาราม

วัดเกาะสุวรรณาราม แขวงคลองถนน เขตสายไหม

จังหวัดกรุงเทพ 10220