ที่อยู่ วัดเกาะกลาง

วัดเกาะกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100