ที่อยู่ วัดอ่างแก้ว

วัดอ่างแก้ว แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ 10160