ที่อยู่ วัดอู่ทรายคำ

วัดอู่ทรายคำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300