ที่อยู่ วัดอู่ตะเภา

วัดอู่ตะเภา แขวงลำผักชี เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530